Tất cả 140/155 sản phẩm

 • SGV Toán 6

  • Tên sách: Toán 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái, Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  55,000 VND
 • SGV Tự nhiên và Xã hội 1

  • Tên sách: Tự nhiên và Xã hội 1 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Mai Sỹ Tuấn, Bùi Phương Nga, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2020
  46,000 VND
 • SGV Tự nhiên và Xã hội 2

  • Tên sách: Tự nhiên và Xã hội 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Mai Sỹ Tuấn, Bùi Phương Nga, Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  42,000 VND
 • SGV Tự nhiên và Xã hội 3

  • Tên sách: Tự nhiên và Xã hội 3 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Mai Sỹ Tuấn, Bùi Phương Nga, Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  43,000 VND
 • Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

  THÔNG BÁO 

  V/v phân công tổ chức và chuẩn bị

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

  Ban Tổ chức thông báo thời gian, địa điểm, thành phần chuẩn bị và tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhu sau:

  Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 14/08/2023.

  Địa điểm: Số 468 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

  1. Chuẩn bị nội dung Đại hội: Ông Võ Việt Tùng, Bà Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Anh
  2. Chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần: Ông Trần Văn Cường, Bà Nguyễn Thị Nga.
  3. Lễ tân đón tiếp đại biểu: Bà Nguyễn Hoàng Ánh
  4. Dẫn chương trình: Ông Trần Kim Trường

  Đây là công việc quan trọng, đề nghị các Phòng ban và cá nhân tập trung vào công tác chuẩn bị để Đại hội thành công tốt đẹp.

  Trân trọng cảm ơn!

 • Thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

  • Tên sách: Thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  14,000 VND
 • VBT Công nghệ 3

  • Tên sách: Vở bài tập Công nghệ 3
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh, Hoàng Đình Long, Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  9,000 VND
 • VBT Đạo Đức 1

  • Tên sách: Vở bài tập Đạo Đức 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Thu Thủy, Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Trần Thị Tố Oanh.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  13,000 VND
 • VBT Đạo đức 2

  • Tên sách: Vở bài tập Đạo đức 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Trần Văn Thắng, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  13,000 VND
 • VBT Đạo đức 3

  • Tên sách: Vở bài tập Đạo đức 3
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đỗ Tất Thiên, Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  15,000 VND
 • VBT Tiếng Việt 1 – tập 1

  • Tên sách: Vở bài tập tiếng Việt 1 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu Tỉnh.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  12,000 VND
 • VBT Tiếng Việt 1 – tập 2

  • Tên sách: Vở bài tập tiếng Việt – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  10,000 VND
 • VBT Tiếng Việt 2 – tập 1

  • Tên sách: Vở bài tập Tiếng Việt 2 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  15,000 VND
 • VBT Tiếng Việt 2 – tập 2

  • Tên sách: Vở bài tập Tiếng Việt 2 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Bích Thủy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  15,000 VND
 • VBT Tiếng Việt 3 – tập 1

  • Tên sách: Vở bài tập Tiếng Việt 3 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đặng Kim Nga, Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  17,000 VND
 • VBT Tiếng Việt 3 – tập 2

  • Tên sách: Vở bài tập Tiếng Việt 3 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đặng Kim Nga, Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  17,000 VND
 • VBT Toán 1 – tập 1

  • Tên sách: Vở bài tập Toán 1 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  12,000 VND
 • VBT Toán 1 – tập 2

  • Tên sách: Vở bài tập Toán 1 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  14,000 VND
 • VBT Toán 2 – tập 1

  • Tên sách: Vở bài tập Toán 2 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  18,000 VND
 • VBT Toán 2 – tập 2

  • Tên sách: Vở bài tập Toán 2 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  19,000 VND