Tất cả 120/155 sản phẩm

 • SGV Lịch sử và Địa lí 6

  • Tên sách: Lịch sử và Địa lí 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  48,000 VND
 • SGV Mĩ thuật 1

  • Tên sách: Mĩ thuật 1 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Thị Đông, Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2020
  32,000 VND
 • SGV Mĩ thuật 2

  • Tên sách: Mĩ thuật 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Hải Kiên, Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  35,000 VND
 • SGV Mĩ thuật 3

  • Tên sách: Mĩ thuật 3 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thị Đông, Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  30,000 VND
 • SGV Mĩ thuật 6

  • Tên sách: Mĩ thuật 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Phạm Văn Tuyến, Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  28,000 VND
 • SGV Ngữ Văn 6 – tập 1

  • Tên sách: Ngữ văn 6 – tập 1 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  32,000 VND
 • SGV Ngữ văn 6 – tập 2

  • Tên sách: Ngữ văn 6 – tập 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc, Trần Văn Toàn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  28,000 VND
 • SGV Tiếng Anh 1 – Explore Our World

  • Tên sách: Tiếng Anh 1 – Explore Our World (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Thị Kim Thanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2020
  150,000 VND
 • SGV Tiếng Anh 2 – Explore Our World

  • Tên sách: Sách giáo viên Tiếng Anh 2 – Explore Our World
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thị Kim Thanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  205,000 VND
 • SGV Tiếng Việt 1 – tập 1

  • Tên sách: Tiếng Việt 1 – tập 1 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu Tỉnh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  67,000 VND
 • SGV Tiếng Việt 1 – tập 2

  • Tên sách: Tiếng Việt 1 – tập 2 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga,
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  68,000 VND
 • SGV Tiếng Việt 2 – tập 1

  • Tên sách: Tiếng Việt 2 – tập 1 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  68,000 VND
 • SGV Tiếng Việt 2 – tập 2

  • Tên sách: Tiếng Việt 2 – tập 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Bích Thủy, Lê Hữu Tình
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  55,000 VND
 • SGV Tiếng Việt 3 – tập 1

  • Tên sách: Tiếng Việt 3 – tập 1 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đặng Kim Nga, Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  60,000 VND
 • SGV Tiếng Việt 3 – tập 2

  • Tên sách: Tiếng Việt 3 – tập 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đặng Kim Nga, Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  50,000 VND
 • SGV Tin học 3

  • Tên sách: Tin học 3 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Hồ Sĩ Đàm, Nguyễn Thanh Thủy, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  31,000 VND
 • SGV Tin học 6

  • Tên sách: Tin học 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Hồ Sỹ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  27,000 VND
 • SGV Toán 1

  • Tên sách: Toán 1 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  48,000 VND
 • SGV Toán 2

  • Tên sách: Toán 2 (Sách giáo viên).
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  62,000 VND
 • SGV Toán 3

  • Tên sách: Toán (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  63,000 VND