VBT Tiếng Việt 1 – tập 1

12,000 VND

  • Tên sách: Vở bài tập tiếng Việt 1 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu Tỉnh.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022

Vở bài tập Tiếng Việt 1 là đồ dung học tập cần thiết, giúp học sinh tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả học tập.

Các bài tập trong vở là bài tập của sách giáo khoa Tiếng Việt 1, tập 1. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh làm bài, hình thức trình bày của một số bài tập có thể thay đổi.

Ở tập một, vở bao gồm cả bài tập chính tả. Từ tập hai, các bài tập chính tả được gộp với các bài tập viết thành vở Luyện Viết, vì đến giai đoạn này, học sinh cần một quyển vở có loại giấy phù hợp với viết bút mực.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VBT Tiếng Việt 1 – tập 1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *