SGV Tự nhiên và Xã hội 2

42,000 VND

  • Tên sách: Tự nhiên và Xã hội 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Mai Sỹ Tuấn, Bùi Phương Nga, Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021

Cuốn sách Tự nhiên và Xã hội 2 – Sách giáo viên là tài liệu hướng dẫn giáo viên, tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lí giáo dục cấp tiểu học trong việc tổ chức dạy học theo sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 2 do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm phát hành; nhằm thực hiện Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018.

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần một. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: Phần này giới thiệu khái quát về Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 2018; Về bộ sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 2 (gồm sách giáo khoa, sách giáo viên và vở bài tập).

Phần hai. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC: Phần này đưa ra các hướng dẫn dạy học cho từng bài học theo sáu chủ đề có trong chương trình. Các kế hoạch bài học được thiết kế theo yêu cầu phát triển năng lực học sinh, trong đó mục tiêu của bài học được mô tả bằng các động từ thể hiện hoạt động của học sinh. Phương pháp dạy học, phương tiện dạy học được lựa chọn phù hợp với mục tiêu của bài học và hoạt động chiếm lĩnh kiến thức của học sinh trên lớp.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Tự nhiên và Xã hội 2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *