SGV Toán 2

62,000 VND

  • Tên sách: Toán 2 (Sách giáo viên).
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021

Toán 2 – Sách giáo viên là tài liệu hướng dẫn giáo viên dạy học theo Sách giáo khoa Toán 2 của tập thể tác giả: GS.TSKH Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), PGS.TS Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), TS Nguyễn Hoài Anh, TS Trần Thúy Ngà và CN Nguyễn Thị Thanh Sơn nhằm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  1. Phần thứ nhất: Giới thiệu về Chương trình môn Toán lớp 2 và Sách giáo khoa Toán 2 nhằm giúp giáo viên có hiểu biết khái quát về chương trình môn Toán lớp 2, về đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Toán lớp 2; đồng thời nắm được cách thức xây dựng cấu trúc nội dung Sách giáo khoa Toán 2, đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.
  2. Phần thứ hai: Hướng dẫn dạy học từng bài nhằm giới thiệu quy trình dạy từng bài học trong Sách giáo khoa Toán 2, bao gồm các dạng bài: Bài mới; Bài thực hành – Luyện tập; Bài Ôn tập và dạng bài “Em vui học toán”. Hệ thống bài soạn với những chỉ dẫn cụ thể giúp giáo viên cách thức tổ chức các hoạt động dạy học tích cực trên trên lớp (dạy học theo nhóm nhỏ, dạy học theo cặp hoặc cá nhân tự học) kết hợp với các hoạt động thực hành, trải nghiệm.
Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Toán 2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *