SGV Tin học 6

27,000 VND

  • Tên sách: Tin học 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Hồ Sỹ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021

Sách giáo khoa Tin học 6 bộ Cánh Diều được biên soạn theo cách tiếp cận phát triển năng lực trong Chương trình môn Tin học 2018 với nhiều đổi mới căn bản. Do vậy, Tin học 6 – sách giáo viên là tài liệu quan trọng, thiết thực giúp giáo viên hiểu sâu sắc và khai thác sách giáo khoa tốt hơn trong chuẩn bị giáo án, triển khai dạy học theo cách tiếp cận năng lực. Sách giáo viên cũng là tài liệu giúp cán bộ quản lí môn Tin học và phụ huynh nắm vững đúng mức yêu cầu cần đạt, tránh đòi hỏi vượt chuẩn đối với học sinh.

Cuốn sách gồm hai phần: phần đầu đề cập những vấn đề chung; phần tiếp theo là những hướng dẫn, gợi ý cụ thể theo từng chủ đề, từng bài học.

Phần một. Những vấn đề chung mở đầu bằng nội dung giới thiệu khái quát Chương trình môn Tin học ở cấp trung học cơ sở cùng với những mục tiêu và mục tiêu đặc thù của môn học.

Phần hai. Những vấn đề cụ thể gồm những hướng dẫn và gợi ý cho giáo viên ở mỗi chủ đề và được chi tiết đến từng bài học trong mỗi chủ đề.

Các tác giả rất mong nhận được các góp ý, đề xuất của các thầy cô giáo và bạn đọc để có thể chỉnh sửa, nâng cao chất lượng cuốn sách cho lần tái bản tiếp theo.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách THCS

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Tin học 6”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *