SGV Tin học 3

31,000 VND

  • Tên sách: Tin học 3 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Hồ Sĩ Đàm, Nguyễn Thanh Thủy, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022

Bộ sách Tin học Cánh Diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức biên soạn, được thiết kế có tính khoa học và sư phạm, đảm bảo sự nhất quán xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 12 về mô hình, cách tiếp cận, cấu trúc trình bày. Trên cơ sở thiết kế tổng thể đó và bộ sách Tin học cấp tiểu học, sách Tin học 3 được biên sọa ntheo bốn cách tiếp cận chính: tiếp cận phát triển năng lực, tiếp cận hoạt động, tiếp cận đối tượng và tiếp cận hệ thống.

Cùng với sách giáo khoa, Tin học 3 – sách giáo viên là tài liệu quan trọng, thiết thực giúp giáo viên hiểu sâu sắc và khai thác sách giáo khoa tốt hơn trong chuẩn bị giáo án, triển khai dạy học theo cách tiếp cận năng lực. Sách giáo viên cũng là tài liệu giúp cán bộ quản lí môn Tin học và phụ huynh nắm vững đúng mức yêu cầu cần đạt, tránh đòi hỏi vượt chuẩn đối với học sinh.

Quyển sách gồm hai phần: phần thứ nhất đề cập những vấn đề chung, giới thiệu khái quát; phần thứ hai trình bày những hướng dẫn, gợi ý cụ thể theo từng chủ đề, từng bài học.

Các tác giả rất mong nhận được các góp ý, đề xuất của các thầy, cô giáo và bạn đọc để có thể chỉnh sửa, nâng cao chất lượng cuốn sách cho lần tái bản tiếp theo.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Tin học 3”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *