SGV Tiếng Việt 1 – tập 1

67,000 VND

  • Tên sách: Tiếng Việt 1 – tập 1 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu Tỉnh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021

Cuốn sách Tiếng Việt 1 – tập 1 là một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho giáo viên trong quá trình giảng dạy và xây dựng giáo án. Các hoạt động trong các tiết học được hướng dẫn và phân bổ một cách hợp lý nhằm giúp giáo viên triển khai bài học sao cho đúng với nội dung của Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 – tập 1.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Tiếng Việt 1 – tập 1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *