SGV Mĩ thuật 3

30,000 VND

  • Tên sách: Mĩ thuật 3 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thị Đông, Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022

Ngày 28/01/2022, Bộ sách giáo khoa lớp 3 “Cánh Diều” do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) tổ chức biên soạn , được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kí Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Các tác giả biên soạn Mĩ thuật 3 -Sách giáo viên nhằm tạo thuận lợi cho giáo viên trong tổ chức dạy học nội dung sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 3 thuộc bộ sách “Cánh Diều”. Cấu trúc và nội dung cuốn Mĩ thuật 3 – Sách giáo viên, gồm:

  • Phần một. Một số vấn đề chung về chương trình, nội dung sách giáo khoa, cấu trúc Mĩ thuật 3 – Sách giáo viên
  • Phần hai. Hướng dẫn tổ chức dạy học sách giáo khoa Mĩ thuật

Trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi thiếu sót, nhóm tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các giáo viên, cán bộ quản lí, các nhà chuyên môn và bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần in tiếp theo.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Mĩ thuật 3”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *