SGV Mĩ thuật 2

35,000 VND

  • Tên sách: Mĩ thuật 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Hải Kiên, Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021

Ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm Chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học và hoạt động giáo dục, trong đó có Chương trình môn Mĩ thuật. Đây là căn cứ để các cơ sở giáo dục, quản lí và tổ chức dạy học, đánh giá kết quả giáo dục trong nhà trường phổ thông theo định hướng giáo dục hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đồng thời, các chương trình này cũng là cơ sở để các Nhà xuất bản biên soạn sách giáo khoa và các tài liệu thiết yếu.

Để tạo thuận lợi cho giáo viên trong tổ chức dạy học nội dung sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 2 thuộc bộ sách Cánh Diều, các tác giả đã biên soạn được sách giáo viên môn Mĩ thuật lớp 2.

Cấu trúc cuốn sách Mĩ thuật 2 – Sách giáo viên gồm hai phần:

Phần một: Một số vấn đề chung về chương trình và phương pháp dạy học môn Mĩ thuật lớp 2.

Phần hai: Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên và tổ chức dạy học sách giáo khoa Mĩ thuật 2

 

 

 

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Mĩ thuật 2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *