SGV Mĩ thuật 1

32,000 VND

  • Tên sách: Mĩ thuật 1 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Thị Đông, Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2020

Cuốn Sách Giáo Viên – Mĩ thuật 1 gồm hai phần. Phần 1: “Một số vấn đề chung về chương trình và phương pháp dạy học môn Mĩ thuật lớp 1”, phần này giới thiệu chung  về bộ môn Mĩ thuật và những yêu cầu về thiết bị dạy học. Phần hai: “Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên và tổ chức dạy học sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 1” sẽ giúp các thầy cô giáo chuẩn bị các tiết học theo chủ đề như: “Màu sắc và chấm”, “Những hình khối khác nhau”,… trong sách giáo khoa Mĩ thuật 1.

 

 

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Mĩ thuật 1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *