SGV Lịch sử và Địa lí 6

48,000 VND

  • Tên sách: Lịch sử và Địa lí 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021

Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 của Bộ sách Cánh Diều là hiện thực hóa của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, được tiếp cận theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Cuốn sách giáo khoa là một tài liệu quan trọng để học sinh lớp 6 sử dụng trong học tập, cũng là tài liệu giúp các thầy, cô giáo trong tổ chức chuỗi các hoạt động giáo dục.

Với mục đích gợi mở, tư vấn thiết kế các hoạt động trong tổ chức dạy học bám sát nội dung của từng bài học cụ thể trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 của Bộ sách Cánh Diều, các tác giả đã biên soạn cuốn sách giáo viên môn Lịch sử và Địa lí 6.

Cuốn sách được chia thành hai phần: phần Lịch sử và phần Địa lí. Mỗi phần đều có ba nội dung chính sau:

  • Những vấn đề chung.
  • Hướng dẫn dạy các bài cụ thể.
  • Bài soạn tham khảo.

Cuối mỗi phần Lịch sử và phần Địa lí có Bài soạn tham khảo. Đây là ví dụ minh họa cho đề xuất thiết kế chuỗi hoạt động dạy học nêu trên để các thầy, cô giáo tham khảo.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách THCS

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Lịch sử và Địa lí 6”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *