SGV Khoa học tự nhiên 6

56,000 VND

  • Tên sách: Khoa học tự nhiên 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Mai Sỹ Tuấn, Nguyễn Văn Khánh, Đăng Thị Oanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021

Sách giáo viên Khoa học tự nhiên 6 được biên soạn nhằm giúp giáo viên dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Sách do tập thể tác giả mà trong số đó nhiều người nguyên là tác giả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 biên soạn. Trong sách này, các tác giả sẽ phân tích, so sánh giúp người đọc thấy rõ sự phát triển của sách giáo khoa mới so với sách giáo khoa cũ.

Sau phần Khái quát về môn Khoa học tự nhiên, sách giới thiệu những điểm mới của sách Khoa học tự nhiên 6; trong đó, chú ý phân tích cấu trúc một chủ đề/bài học và đặc biệt là những đổi mới trong việc chọn nội dung cho các chủ đề/bài học. Mỗi phần sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 được phân tích khái quát về cấu trúc, sự phát triển so với hiện hành và những chú ý về dạy ọc. Để giúp giáo viên đổi mới cách thức dạy học theo yêu cầu mới, sách cũng hướng dẫn chi tiết các hoạt động dạy học. Cần chú ý rằng, tuy những hướng dẫn/gợi ý này là đúc kết kinh nghiệm dạy học ở cả trong nước và quốc tế, nhưng hoạt động dạy học của mỗi giáo viên phải phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Chính vì thế, giáo viên cần vận dụng các hoạt động này một cách linh hoạt theo thực tiễn ở địa phương mình.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách THCS

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Khoa học tự nhiên 6”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *