SGV Hoạt động trải nghiệm 3

32,000 VND

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm 3 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Phạm Quang Tiệp, Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022

Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 xuyên suốt từ lớp 1 tới lớp 12. Hoạt động trải nghiệm tập trung vào hình thành và phát triển một số năng lực quan trọng của con người hiện đại, bao gồm: năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động trải nghiệm được xem là cầu nối giữa các môn học với hiện thực đời sống. Nó mở ra cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức đã học từ các môn học vào thực tiễn, qua đó củng cố, khắc sâu những tri thức các em đã được học.

Cuốn sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 3 được biên soạn với mục đích hướng dẫn giáo viên nắm bắt được những vấn đề chung về Chương trình Hoạt động trải nghiệm; cách thức khai thác, sử dụng sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 3 để thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.

Sách được cấu trúc thành hai phần:

  • Phần thứ nhất: Trình bày một số vấn đề chung về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 3.
  • Phần thứ hai: Gợi ý thực hiện các hoạt động trải nghiệm.

Những bài soạn trong phần này không phải là phương án duy nhất, mà chỉ mang tính gợi ý về ách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Trong quá trình triển khai, giáo viên hoàn toàn có thể điều chỉnh, sáng tạo để mỗi bài học, mỗi hoạt động giáo dục thực sự là một cơ hội trải nghiệm quý giá và thiết thực đối với học sinh.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Hoạt động trải nghiệm 3”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *