SGV Hoạt động trải nghiệm 1

30,000 VND

  • Tên sách: Hoạt Động Trải Nghiệm 1 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2020

Cuốn sách giáo viên “Hoạt động trải nghiệm 1” được biên soạn nhằm giúp giáo viên có những hiểu biết chung về hoạt động giáo dục ở trường tiểu học. Cuốn sách trình bày về mục tiêu, yêu cầu cần đạt về các năng lực và phẩm chất chủ yếu, về nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở lớp 1, về phương thức tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả giáo dục.

Dựa trên cấu trúc của sách giáo khoa “Hoạt động trải nghiệm 1”, sách giáo viên được trình bày theo từng tuần của năm học, gợi ý cho giáo viên cách thức thực hiện các hoạt động trải nghiệm từ tiết Sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục theo chủ đề và tiết Sinh hoạt lớp, đảm bảo kết nối nội dung chủ đề một cách hợp lí. Cuối mỗi chủ đề là phần gợi ý đánh giá kết quả giáo dục.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Hoạt động trải nghiệm 1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *