SGV Giáo dục thể chất 2

30,000 VND

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Quang Hiệp, Phạm Đông Đức, Nguyễn Duy Linh, Phạm Tràng Kha
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021

Sách giáo khoa Giáo dục thể chất 2 thuộc bộ sách Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong danh mục sách giáo khoa được sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Để thuận lợi cho việc tổ chức giảng dạy của các giáo viên dạy học môn Giáo dục thể chất 2, các tác giả đã biên soạn nên cuốn Giáo dục thể chất 2 – Sách giáo viên. Đây là tài liệu hướng dẫn giáo viên dạy học theo sách giáo khoa Giáo dục thể chất 2, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo quan trọng cho cán bộ quản lí giáo dục cấp tiểu học.

Nội dung sách gồm hai phần chính:

Phần một. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Phần hai. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Giáo dục thể chất 2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *