SGV Giáo dục thể chất 1

20,000 VND

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 1 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đặng Ngọc Quan, Nguyễn Công Trường
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021

Cuốn “Giáo dục thể chất 1 – Sách giáo viên” là tài liệu hướng dẫn giáo viên dạy học theo sách giáo khoa “Giáo dục thể chất 1” nhằm thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018. Sách cũng giúp cán bộ quản lí giáo dục cấp tiểu học nắm được những mục tiêu, yêu cầu cần đạt, các bước tiến hành một bài giảng và các phương pháp được sử dụng khi đánh giá giờ dạy của giáo viên và mức độ tiếp thu kiến thức và hình thành kĩ năng của học sinh.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGV Giáo dục thể chất 1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *