SGK Tin học 7

17,000 VND

  • Tên sách: Tin học 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn ĐÌnh Hóa, Phạm Thị Anh Lê
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022

Sách giáo khoa Tin học 7 Cánh Diều cung cấp cho học sinh ba mạch kiến thứn thức là Học vấn số hóa phổ thông (DL), Công nghệ thông tin và truyền thông tin (ICT) và Khoa học máy tính (CS) thông qua các chủ đề: Sơ lược về các thành phần của máy tính; Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng; Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet;  Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số; Bảng tính điện tử cơ bản; Phần mềm trình chiếu cơ bản; Một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản. Trên cơ sở đó sách giúp học sinh phát triển năng lực tin học.

Sách do các nhà giáo giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục tin học biên soạn.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách THCS

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGK Tin học 7”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *