SGK tiếng Anh 6 – Explore English

89,000 VND

  • Tên sách: Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021

Explore English là chương trình đào tạo 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết được thiết kế để dạy các em học sinh Trung học cơ sở cách ứng dụng tiếng Anh một cách hiệu quả, giúp các em phát triển năng lực ngoại ngữ, trở thành các công dân toàn cầu. Quyển sách này đề cao:

  • Nội dung thực tế, hấp dẫn mang lại những thông tin mang tính xu thế thời đại của thế kỷ 21 vào trong lớp học
  • Với cách tiếp cận thông qua giao tiếp sẽ cho các em học sinh cơ hội để học hỏi và thảo luận những vấn đề mang tính toàn cầu
  • Các video của National Geographic được cung cấp vào tất cả các bài học (Unit), giới thiệu các địa điểm tuyệt đẹp, các nền văn hóa và thông tin từ vòng quanh thế giới.
Danh mục sản phẩm,
Danh mục sách THCS

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGK tiếng Anh 6 – Explore English”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *