SGK Tiếng Anh 3 – Explore Our World

85,000 VND

  • Tên sách: Tiếng Anh 3 – Explore Our World
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thị Kim Thanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022

Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Tiểu học Explore Our World là một bộ sách giáo khoa gồm 5 lớp, được thiết kế và chỉnh sửa cho phù hợp tiêu chuẩn sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Nội dung của bộ sách giáo khoa sử dụng những hình ảnh và những đoạn video sống động, thú vị và hấp dẫn với mục tiêu chung là giúp cho học sinh Tiểu học phát triển các kĩ năng và tiếp thu được tiếng Anh, cũng như nhưng kiến thức để có thể hiểu được thế giới xung quanh.

  • Hoạt động luyện nghe và nói giúp phát triển những kĩ năng giao tiếp cần thiết cho học sinh.
  • Bài tập luyện viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh giúp học sinh phát triển nhận thức âm vị về các âm trong tiếng Anh.
Danh mục sản phẩm,
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGK Tiếng Anh 3 – Explore Our World”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *