SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

13,000 VND

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022

Các em học sinh thân mến!

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các hoạt động được thiết kế trong sách giúp các em khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn, biết rung cảm trước cái đẹp, có quan niệm sống và ứng xử đúng đắn. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tạo điều kiện để các em tiếp cận với các vấn đề và hoạt động thực tế, qua đó, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng để hình thành cho các em những phẩm chất và năng lực cần thiết. Trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, kiến thức, kĩ năng của các em được củng cố và vận dụng vào thực tiễn. Các em cũng có nhiều cơ hội để phát huy sự sáng tạo và tính chủ động của bản thân.

Các em cũng cần tìm hiểu thêm các nguồn thông tin từ các môn học, sách báo và cuộc sống để thực hiện được tốt nhất các hoạt động được thiết kế trong sách.

Chúc các em thành công!

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách THCS

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *