SBT Tiếng Anh 6 – Explore English

82,000 VND

  • Tên sách: Sách bài tập Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021

Explore English là chương trình đào tạo 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết được thiết kế để dạy các em học sinh Trung học cơ sở cách ứng dụng tiếng Anh một cách hiệu quả, giúp các em phát triển năng lực ngoại ngữ, trở thành các công dân toàn cầu.

Cuốn Sách bài tập Explore English giúp củng cố ngôn ngữ và các kỹ năng đã được giới thiệu trong quyển Sách giáo khoa, đồng thời cung cấp cho các em học sinh các bài luyện tập thêm về Từ vựng, Giao tiếp, Ngữ pháp, kỹ năng Đọc và kỹ năng Viết.

Ngoài ra, cấu trúc của quyển sách bao gồm phần các mẹo trong kỹ năng Viết và hỗ trợ các bài tập luyện Viết trong sách giáo khoa.

Danh mục sản phẩm,
Danh mục sách THCS

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SBT Tiếng Anh 6 – Explore English”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *