SBT Tiếng Anh 1 – Explore Our World

41,000 VND

  • Tên sách: Sách bài tập Tiếng Anh 1 Explore Our World
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Thị Kim Thanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2020

Sách bài tập Tiếng Anh 1 Explore Our World được biên soạn để củng cố nền tảng kiến thức chính trong sách giáo khoa Tiếng Anh 1 Explore Our World thông qua “Hoạt động luyện nghe và nói” giúp phát triển những kĩ năng giao tiếp cần thiết cho học sinh; “Bài tập luyện viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh” sẽ giúp học sinh phát triển nhận thức âm vị về các âm trong tiếng Anh.

Danh mục sản phẩm,
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SBT Tiếng Anh 1 – Explore Our World”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *