BT Tin học 6

15,000 VND

  • Tên sách: Bài tập Tin học 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021

Sách Bài tập Tin học 6 – bộ Cánh Diều hỗ trợ học sinh thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của thầy, cô giáo, đồng thời là một tài liệu chính yếu giúp học sinh tự học và tự tìm hiểu để mở rộng, nâng cao kiến thức. Giáo viên sử dụng sách để lựa chọn được bài tập phù hợp cho học sinh và có thể xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá. Ngoài ra, sách bài tập cũng có thể là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lí khi cần có công cụ đánh giá chung trong trường, cụm trường hoặc toàn Sở Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách cũng giúp phụ huynh có thẻ hỗ trợ học sinh tự học ở nhà, tự đánh giá khách quan kết quả học tập của mình.

Sách bài tập gồm hai phần:

Phần I. Câu hỏi và bài tập. Tương ứng với mỗi bài học, nội dung của phần này gồm: (1) Tóm tắt nội dung bài học; (2) Câu hỏi và bài tập. Bài tập có thể ở các dạng: trắc nghiệm; tự luận; thực hành và Dự án học tập. Mỗi bài tập được đánh số thứ tự theo chủ đề, trước các chữ số là chữ cái in hoa – tên chủ đề tương ứng.

Phần II. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi và bài tập. Học sinh cần chủ động và nỗ lực tự thực hiện các câu hỏi và bài tập (ở phần I) trước. Nội dung tương ứng ở phần II là những hướng dẫn làm bài để gợi ý cho học sinh hoặc để học sinh đối sánh, kiểm tra lại kết quả làm bài của bản thân.

Các tác giả mong nhận được các góp ý, đề xuất của giáo viên và bạn đọc để nâng cao chất lượng cho lần tái bản tiếp theo.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách THCS

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BT Tin học 6”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *