BT Tin học 3

19,000 VND

  • Tên sách: Vở bài tập Tin học 3
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Hồ Sĩ Đàm, Nguyễn Thanh Thủy, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022

Sách Bài tập Tin học 3 – bộ Cánh Diều hỗ trợ học sinh thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giáo viên, đồng thời là một tài liệu chính yếu giúp học sinh tự học và tự tìm hiểu để mở rộng, nâng cao kiến thức. Giáo viên sử dụng sách để lựa chọn được bài tập phù hợp cho học sinh và có thể xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá. Ngoài ra, sách bài tập cũng có thể là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lí khi cần có công cụ đánh giá chung trong trường, cụm trường hoặc toàn Sở Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách cũng giúp phụ huynh có thể hỗ trợ học sinh tự học ở nhà, tự đánh giá khách quan kết quả học tập của mình.

Sách bài tập gồm hai phần:

Phần I. Câu hỏi và bài tập.

Phần II: Hướng dẫn trả lời Câu hỏi và bài tập.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sách Tiểu học

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BT Tin học 3”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *