Dành cho các sản phẩm up lên nhưng không biết đưa vào danh sách nào

Showing the single result

 • Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

  THÔNG BÁO 

  V/v phân công tổ chức và chuẩn bị

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

  Ban Tổ chức thông báo thời gian, địa điểm, thành phần chuẩn bị và tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhu sau:

  Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 14/08/2023.

  Địa điểm: Số 468 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

  1. Chuẩn bị nội dung Đại hội: Ông Võ Việt Tùng, Bà Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Anh
  2. Chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần: Ông Trần Văn Cường, Bà Nguyễn Thị Nga.
  3. Lễ tân đón tiếp đại biểu: Bà Nguyễn Hoàng Ánh
  4. Dẫn chương trình: Ông Trần Kim Trường

  Đây là công việc quan trọng, đề nghị các Phòng ban và cá nhân tập trung vào công tác chuẩn bị để Đại hội thành công tốt đẹp.

  Trân trọng cảm ơn!