c

Tất cả 20/43 sản phẩm

 • SGV Âm Nhạc 1

  • Tên sách: Âm Nhạc 1 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lê Anh Tuấn, Đỗ Thanh Hiền
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2020
  20,000 VND
 • SGV Âm nhạc 2

  • Tên sách: Âm nhạc 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lê Anh Tuấn, Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  17,000 VND
 • SGV Âm nhạc 3

  • Tên sách: Âm nhạc 3 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lê Anh Tuấn, Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  20,000 VND
 • SGV Âm nhạc 6

  • Tên sách: Âm nhạc 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Hiền, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  20,000 VND
 • SGV Công nghệ 3

  • Tên sách: Công nghệ 3 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh, Hoàng Đình Long, Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  18,000 VND
 • SGV Công nghệ 6

  • Tên sách: Công nghệ 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Tất Thắng, Trần Thị Lan Hương, Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi Thị Hải Yến
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  27,000 VND
 • SGV Đạo đức 1

  • Tên sách: Đạo đức 1 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Thu Thủy, Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2020
  29,000 VND
 • SGV Đạo đức 2

  • Tên sách: Đạo đức 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Trần Văn Thắng, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  27,000 VND
 • SGV Đạo đức 3

  • Tên sách: Đạo đức 3 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đỗ Tất Thiên, Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  28,000 VND
 • SGV Giáo dục công dân 6

  • Tên sách: Giáo dục công dân 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Trần Văn Thắng, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thịnh, Mai Thu Trang
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  21,000 VND
 • SGV Giáo dục thể chất 1

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 1 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đặng Ngọc Quan, Nguyễn Công Trường
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  20,000 VND
 • SGV Giáo dục thể chất 2

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Quang Hiệp, Phạm Đông Đức, Nguyễn Duy Linh, Phạm Tràng Kha
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  30,000 VND
 • SGV Giáo dục thể chất 3

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 3 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Quang Hiệp, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  25,000 VND
 • SGV Giáo dục thể chất 6

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Quang Hiệp, Đinh Quang Ngọc, Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  33,000 VND
 • SGV Hoạt động trải nghiệm 1

  • Tên sách: Hoạt Động Trải Nghiệm 1 (Sách Giáo Viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2020
  30,000 VND
 • SGV Hoạt động trải nghiệm 2

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm 2 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Phạm Quang Tiệp, Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  35,000 VND
 • SGV Hoạt động trải nghiệm 3

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm 3 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Phạm Quang Tiệp, Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  32,000 VND
 • SGV Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  39,000 VND
 • SGV Khoa học tự nhiên 6

  • Tên sách: Khoa học tự nhiên 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Mai Sỹ Tuấn, Nguyễn Văn Khánh, Đăng Thị Oanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  56,000 VND
 • SGV Lịch sử và Địa lí 6

  • Tên sách: Lịch sử và Địa lí 6 (Sách giáo viên)
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  48,000 VND