a

Tất cả 20/61 sản phẩm

 • Giáo dục công dân 7

  • Tên sách: Giáo dục công dân 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Phạm Việt Thắng, Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Năm xuất bản: 2022
  13,000 VND
 • SGK Âm Nhạc 1

  • Tên sách: Âm nhạc 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lê Anh Tuấn, Đỗ Thanh Hiền.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  12,000 VND
 • SGK Âm nhạc 2

  • Tên sách: Âm nhạc 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lê Anh Tuấn, Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  11,000 VND
 • SGK Âm nhạc 3

  • Tên sách: Âm nhạc 3
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lê Anh Tuấn, Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  12,000 VND
 • SGK Âm nhạc 6

  • Tên sách: Âm nhạc 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Hiền, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  12,000 VND
 • SGK Âm nhạc 7

  • Tên sách: Âm nhạc 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Hiền, Nguyễn Mai Anh, Lại Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc Tuyên
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  11,000 VND
 • SGK Công nghệ 3

  • Tên sách: Công nghệ 3
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh, Hoàng Đình Long, Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  12,000 VND
 • SGK Công nghệ 6

  • Tên sách: Công nghệ 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Tất Thắng, Trần Thị Lan Hương, Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi Thị Hải Yến
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  15,000 VND
 • SGK Công nghệ 7

  • Tên sách: Công nghệ 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Tất Thắng, Dương Văn Nhiệm, Phạm Thị Lam Hồng, Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Nguyễn Thị Vinh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  14,000 VND
 • SGK Đạo đức 1

  • Tên sách: Đạo Đức 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Thu Thủy, Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  13,000 VND
 • SGK Đạo đức 2

  • Tên sách: Đạo đức 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Trần Văn Thắng, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  13,000 VND
 • SGK Đạo đức 3

  • Tên sách: Đạo đức 3
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đỗ Tất Thiên, Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  13,000 VND
 • SGK Giáo dục công dân 6

  • Tên sách: Giáo dục công dân 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  12,000 VND
 • SGK Giáo dục thể chất 1

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đặng Ngọc Quang, Nguyễn Công Trường.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  17,000 VND
 • SGK Giáo dục thể chất 2

  • Tên sách: Giáo dục thể chất
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Quang Hiệp, Phạm Đông Đức, Nguyễn Duy Linh, Phạm Tràng Kha
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  20,000 VND
 • SGK Giáo dục thể chất 3

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 3
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Quang Hiệp, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  20,000 VND
 • SGK Giáo dục thể chất 6

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Quang Hiệp, Đinh Quang Ngọc, Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  18,000 VND
 • SGK Giáo dục thể chất 7

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Quang Hiệp, Bùi Ngọc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Trãi, Đặng Thị Thu Thủy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  18,000 VND
 • SGK Hoạt động trải nghiệm 1

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.
  • Năm xuất bản: 2022
  16,000 VND
 • SGK Hoạt động trải nghiệm 2

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Phạm Quang Tiệp, Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  19,000 VND