b

Tất cả 20/50 sản phẩm

 • BT Công nghệ 6

  • Tên sách: Bài tập Công nghệ 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Tất Thắng, Trần Thị Lan Hương, Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi Thị Hải Yến
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  10,000 VND
 • BT Giáo dục công dân 6

  • Tên sách: Bài tập Giáo dục công dân 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Trần Văn Thắng, Đặng Xuân Điều, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  12,000 VND
 • BT Khoa học tự nhiên 6

  • Tên sách: Bài tập Khoa học tự nhiên 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Mai Sỹ Tuấn, Lê Minh Cầm, Ngô Ngọc Hoa, Phan Thị Thanh Hội, Ngô Văn Hưng, Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến Khoa, Lê Thị Thanh, Nguyễn Đức Trường
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  27,000 VND
 • BT Lịch sử và Địa lí 6

  • Tên sách: Bài tập Lịch sử và Địa lí
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức, Phạm Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Phùng Tám, Kiều Văn Hoan, Bùi Thị Bích Ngọc
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  24,000 VND
 • BT Ngữ Văn 6 – tập 1

  • Tên sách: Bài tập Ngữ văn 6 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  18,000 VND
 • BT Ngữ văn 6 – tập 2

  • Tên sách: Bài tập Ngữ văn 6 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc, Trần Văn Toàn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  18,000 VND
 • BT Tin học 3

  • Tên sách: Vở bài tập Tin học 3
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Hồ Sĩ Đàm, Nguyễn Thanh Thủy, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  19,000 VND
 • BT Tin học 6

  • Tên sách: Bài tập Tin học 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  15,000 VND
 • BT Toán 6 – tập 1

  • Tên sách: Bài tập Ngữ văn 6 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  26,000 VND
 • BT Toán 6 – tập 2

  • Tên sách: Bài tập Toán 6 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  25,000 VND
 • Luyện viết 1 – tập 1

  • Tên sách: Luyện viết 1 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu Tỉnh.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  9,000 VND
 • Luyện viết 1 – tập 2

  • Tên sách: Luyện viết 1 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  10,000 VND
 • Luyện viết 2 – tập 1

  • Tên sách: Luyện viết 2 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  11,000 VND
 • Luyện viết 2 – tập 2

  • Tên sách: Luyện viết 2 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Bích Thủy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  10,000 VND
 • Luyện viết 3 – tập 1

  • Tên sách: Luyện viết 3 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng .
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  11,000 VND
 • Luyện viết 3 – tập 2

  • Tên sách: Luyện viết 3 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  10,000 VND
 • SBT Tiếng Anh 1 – Explore Our World

  • Tên sách: Sách bài tập Tiếng Anh 1 Explore Our World
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Thị Kim Thanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2020
  41,000 VND
 • SBT Tiếng Anh 2 – Explore Our World

  • Tên sách: Sách bài tập Tiếng Anh 2 – Explore Our World
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thị Kim Thanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  49,000 VND
 • SBT Tiếng Anh 3 – Explore Our World

  • Tên sách: Sách bài tập Tiếng Anh 3 – Explore Our World
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thị Kim Thanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  83,000 VND
 • SBT Tiếng Anh 6 – Explore English

  • Tên sách: Sách bài tập Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  82,000 VND