• Giáo dục công dân 7

  • Tên sách: Giáo dục công dân 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Phạm Việt Thắng, Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Năm xuất bản: 2022
  13,000 VND
 • SGK Âm nhạc 7

  • Tên sách: Âm nhạc 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Hiền, Nguyễn Mai Anh, Lại Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc Tuyên
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  11,000 VND
 • SGK Công nghệ 7

  • Tên sách: Công nghệ 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Tất Thắng, Dương Văn Nhiệm, Phạm Thị Lam Hồng, Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Nguyễn Thị Vinh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  14,000 VND
 • SGK Giáo dục thể chất 7

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Quang Hiệp, Bùi Ngọc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Trãi, Đặng Thị Thu Thủy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  18,000 VND
 • SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  16,000 VND
 • SGK Khoa học tự nhiên 7

  • Tên sách: Khoa học tự nhiên 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Mai Sỹ Tuấn, Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Nguyễn Văn Biên, Đào Tuấn Đạt, Phan Thị Thanh Hội, Ngô Văn Hưng, Đỗ Thanh Hữu, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Phạm Xuân Quế, Trương Anh Tuấn, Ngô Văn Vụ
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  31,000 VND
 • SGK Lịch sử và Địa lí 7

  • Tên sách: Lịch sủ và Địa lí 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, Nguyễn Văn Ninh, Ninh Xuân Thao, Lê Thông, Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Tường Huy, Trần Thị Thanh Thủy, Hoàng Phan Hải Yến, Ngô Thị Hải Yến.
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  31,000 VND
 • SGK Mĩ thuật 7

  • Tên sách: Mĩ thuật 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Phạm Văn Tuyến, Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  13,000 VND
 • SGK Ngữ Văn 7 – tập 1

  • Tên sách: Ngữ văn 7 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  24,000 VND
 • SGK Ngữ Văn 7 – tập 2

  • Tên sách: Ngữ văn 7 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Phước Hoàng, Nguyễn Văn Lộc
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  22,000 VND
 • SGK Tin học 7

  • Tên sách: Tin học 7
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn ĐÌnh Hóa, Phạm Thị Anh Lê
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  17,000 VND
 • SGK Toán 7 – tập 1

  • Tên sách: Toán 7 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái, Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  21,000 VND
 • SGK Toán 7 – tập 2

  • Tên sách: Toán 7 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái, Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  21,000 VND