• BT Công nghệ 6

  • Tên sách: Bài tập Công nghệ 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Tất Thắng, Trần Thị Lan Hương, Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi Thị Hải Yến
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  10,000 VND
 • BT Giáo dục công dân 6

  • Tên sách: Bài tập Giáo dục công dân 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Trần Văn Thắng, Đặng Xuân Điều, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  12,000 VND
 • BT Khoa học tự nhiên 6

  • Tên sách: Bài tập Khoa học tự nhiên 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Mai Sỹ Tuấn, Lê Minh Cầm, Ngô Ngọc Hoa, Phan Thị Thanh Hội, Ngô Văn Hưng, Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến Khoa, Lê Thị Thanh, Nguyễn Đức Trường
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  27,000 VND
 • BT Lịch sử và Địa lí 6

  • Tên sách: Bài tập Lịch sử và Địa lí
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức, Phạm Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Phùng Tám, Kiều Văn Hoan, Bùi Thị Bích Ngọc
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  24,000 VND
 • BT Ngữ Văn 6 – tập 1

  • Tên sách: Bài tập Ngữ văn 6 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  18,000 VND
 • BT Ngữ văn 6 – tập 2

  • Tên sách: Bài tập Ngữ văn 6 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc, Trần Văn Toàn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  18,000 VND
 • BT Tin học 6

  • Tên sách: Bài tập Tin học 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  15,000 VND
 • BT Toán 6 – tập 1

  • Tên sách: Bài tập Ngữ văn 6 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  26,000 VND
 • BT Toán 6 – tập 2

  • Tên sách: Bài tập Toán 6 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  25,000 VND
 • SBT Tiếng Anh 6 – Explore English

  • Tên sách: Sách bài tập Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  82,000 VND
 • SGK Âm nhạc 6

  • Tên sách: Âm nhạc 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Hiền, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  12,000 VND
 • SGK Công nghệ 6

  • Tên sách: Công nghệ 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Tất Thắng, Trần Thị Lan Hương, Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi Thị Hải Yến
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2021
  15,000 VND
 • SGK Giáo dục công dân 6

  • Tên sách: Giáo dục công dân 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  12,000 VND
 • SGK Giáo dục thể chất 6

  • Tên sách: Giáo dục thể chất 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Lưu Quang Hiệp, Đinh Quang Ngọc, Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  18,000 VND
 • SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  13,000 VND
 • SGK Khoa học tự nhiên 6

  • Tên sách: Khoa học tự nhiên 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Mai Sỹ Tuấn, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  34,000 VND
 • SGK Lịch Sử và Địa Lí 6

  • Tên sách: Lịch sử và Địa lí 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh, Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2021
  34,000 VND
 • SGK Mĩ thuật 6

  • Tên sách: Mĩ thuật 6
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Phạm Văn Tuyến, Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Năm xuất bản: 2022
  12,000 VND
 • SGK Ngữ Văn 6 – tập 1

  • Tên sách: Ngữ Văn 6 – tập 1
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  23,000 VND
 • SGK Ngữ Văn 6 – tập 2

  • Tên sách: Ngữ Văn 6 – tập 2
  • Công ty phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn, Trần Văn Toàn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2022
  24,000 VND